Home / Kajian Kitab Kuning

Kajian Kitab Kuning

Selain berkonsentrasi pada program Bahasa dan Tahfidzul Qur’an, PonPes Al-Munawaroh juga mendidik santrinya agar mampu menguasai kajian kitab salaf supaya dapat bersaing dengan santri-santri pondok salaf dan juga mempertahankan peradapan pondok-pondok terdahulu.

Kitab kuning yang dikaji diantaranya :

TafsirJalalain, Ibnu Katsir, Ayatul Ahkam, dll.
HaditsIbanatul Ahkam, Hawatif Robbaniyyah, Shohih Bukhori, Shohih Muslim, dll.
 FiqihFathul Qorib, Fathul Mu’in, Kasyifatus Saja’, Ar-Risaalah, dll.
 Ushul FiqihMabadi’, Assulam, Waroqoot, dll.
 TauhidHusunul Hamidiyah, ‘Aqidatul ‘Awwam, Daqoiqul Akhbar, dll.
 AkhlaqTa’liimul Muta’allim, Bidayatul Hidayah, dll.
 TarikhSiroh Nabawiyyah, Siroh Shohabah, Miyzatul Akhbar, dll.
 NahwuSorogan Al-Ajurumiyah, Imrithi, Mutammimah, dan Alfiyah.
 ShorofSorogan Tashrifiyyah, Nadhom Maqshud, dll.